หมวดหมู่สินค้า

รหัสสินค้า : CK-010 นาฬิกากล่องไม้ หน้าจอสีแดง ฟรีสกรีนโลโก้

ชื่อสินค้า : นาฬิกากล่องไม้ หน้าจอสีแดง ฟรีสกรีนโลโก้

รายละเอียดสินค้า :

  • แสดงผลเวลาและอุณหภูมิ ตั้งให้สลับไปมาได้
  • ใส่ถ่านหรือเสียบปลั้กได้ เมื่อไฟฟ้าดับหรือถ่านหมด

ฟรีสกรีนโลโก้ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

Description

ชื่อสินค้า : นาฬิกากล่องไม้ หน้าจอสีแดง ฟรีสกรีนโลโก้

รายละเอียดสินค้า :

  • แสดงผลเวลาและอุณหภูมิ ตั้งให้สลับไปมาได้
  • ใส่ถ่านหรือเสียบปลั้กได้ เมื่อไฟฟ้าดับหรือถ่านหมด

ฟรีสกรีนโลโก้ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ